Bölümlerimiz

Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Finansman

ALANIN TANIMI:Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.ALANIN AMACI: Muhasebe ve Finansman alanı altında yer
alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazamış
nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ALT DALLARI1. BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Tanımı: Muhasebecilik mesleğinin gerketirdigi, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verlen daldır.
Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğini yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.2. DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ

Tanımı : Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin getirdigi hizmetleri yürütmek için gerkeli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.3. FİNANSMAN VE BORSA HİZMETLERİ

Tanımı : Finans ve borsa hizmetleri elemanlıgı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma  yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İSTİHDAM ALANLARI:Muhasebe ve Fnansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1.Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kurulşlar,

2.Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,

3.Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb.

Bölüm Öğretmenleri

Foto Adı Soyadı Branşı Kulübü Sınf Öğretmenliği
Uğur Odabaş muhasebe finansman
Hacı Ahmet Mızıkacı muhasebe finansman
Osman Şener muhasebe finansman
İsmet Öztürk muhasebe finansman
Mustafa Yüksel muhasebe finansman
Ş.Zuhal Umucu muhasebe finansman 12/M
Cemil Çelik muhasebe finansman
Şahin Gül muhasebe finansman 12/C
Mustafa Şerçe muhasebe finansman 12/ İ
Süleyman Gülşahin muhasebe finansman
Yücel İnci muhasebe finansman
Mustafa Sandal muhasebe finansman
Ahmet Gündoğdu muhasebe finansman
Murat Karabulut muhasebe finansman 11/ İ
Hamdi Özkan muhasebe finansman
Hamdi Kurt muhasebe finansman 11/D
Mustafa Sezgin muhasebe finansman
Hülya Yaman muhasebe finansman
Erdal Gedikli muhasebe finansman
Nuriye Bilir muhasebe finansman
Buket Cabi muhasebe finansman
Ayşen Bektaş muhasebe finansman AND 10/B
Nail Uyanık muhasebe finansman 10/F
Yasemin Akgün muhasebe finansman
Necdet Çakır muhasebe finansman 12/H

Diğer Bölümler